Riverwizz

Share This Post

Avis a la batellerie Pays-Bas

TR: [avis-a-la-batellerie-pays-bas] 20220114_Waterstanden aanvulling 14-01-2022


De : noreply-vaarweginformatie@rws.nl <noreply-vaarweginformatie@rws.nl>
Envoyé : vendredi 14 janvier 2022 08:58
À : avisbfrance@gmail.com
Objet : [avis-a-la-batellerie-pays-bas] 20220114_Waterstanden aanvulling
14-01-2022

Tijd
Locatie
Parameter
Waarde
Eenheid
Verschil

14-01-2022 07:00
Engelhartszell
Waterstand buitenland
400
cm
-18

14-01-2022 07:00
Linz
Waterstand buitenland
358
cm
-13

14-01-2022 07:00
Mauthausen
Waterstand buitenland
444
cm
+4

14-01-2022 07:00
Ybbs
Waterstand buitenland
243
cm
-7

14-01-2022 07:00
Kienstock
Waterstand buitenland
240
cm
-14

14-01-2022 07:00
Wildungsmauer
Waterstand buitenland
227
cm
-14

14-01-2022 07:00
Dinant beneden
Waterstand buitenland
onbekend
cm

14-01-2022 07:00
Ampsin-Neuville
Waterstand buitenland
6538
cm
onbekend

14-01-2022 07:00
Marcinelle beneden
Waterstand buitenland
9734
cm
onbekend

14-01-2022 08:00
Ampsin-Neuville
Afvoer
594
m³/s

14-01-2022 07:00
Boven Maas
Regime
Regime is normaal

14-01-2022 07:00
Maas
Regime
Hoogwaterregime

14-01-2022 07:00
Sambre
Regime
Regime is normaal

14-01-2022 08:00
Millingen – Loevestein
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
Millingen – Maas-Waalkanaal
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
Maas-Waalkanaal – A’dam-Rijnkanaal
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
A’dam-Rijnkanaal – Loevestein
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
Uitvaartdiepte Oostsluis Weurt
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
Uitvaartdiepte Westsluis Weurt
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
Pannerdensche Kop – IJsselkop
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
IJsselkop – Driel
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
Sluiskan. Driel boven
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
Sluiskan. Driel beneden
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
Driel – A’dam-Rijnkanaal
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
A’dam-Rijnkanaal – Hagestein
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
Hagestein – Krimpen a/d Lek
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
IJsselkop – M. Twenthekanaal
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
Voorpand Twentekanalen
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
Uitvaartdiepte zuidkolk sluis Eefde
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
M. Twenthekan. – M. Zwolle -IJsselkan.
Minst gepeilde diepte
cm

14-01-2022 08:00
M. Zwolle-IJsselkanaal – Ketelmond
Minst gepeilde diepte
cm

Watermanagementcentrum Nederland, Waterkamer
Rijkswaterstaat

Kijk voor meer informatie op <www.vaarweginformatie.nl/frp/main/>
www.vaarweginformatie.nl of bel met de Landelijke Informatielijn van
Rijkswaterstaat op het gratis telefoonnummer 0800-8002 (zeven dagen per
week, maandag t/m vrijdag van 07.00-20.00 uur, zaterdag,zondag en feestdagen
van 10.00-18.30).
Ook kunt u per e-mail uw vraag, klacht of idee aan ons doorgeven door
<www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/page/contact> dit formulier in
te vullen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

Klik <www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/page/disclaimer> hier
voor de disclaimer.
Het bericht in deze e-mail bevat mogelijk diacritische tekens, die door
enkele e-mailprogramma’s niet juist worden verwerkt Mocht het voorkomen dat
de naamgeving van objecten in het mailbericht onjuist is, dan zouden wij
daar graag een melding van ontvangen.

Share This Post

Translate »